Šahom do životnih kompetencija

Projekt je usmjeren na razvoj znanja, vještina i kompetencija te stvaranje učinkovitog obrazovnog sustava. Projekcija kompetencija koje će se od zaposlenika tražiti u budućnosti, u sam vrh svrstava kritičko mišljenje, donošenje odluka i rješavanje složenijih problema. Igranje šaha razvija svaku od ovih kompetencija. Svaka pozicija od igrača traži kritičko promišljanje, analiziranje situacije i objektivno sagledavanje svih mogućnosti. Izbor pravog poteza zahtijeva donošenje odluka. Pozicije u šahu često su vrlo kompleksne i zahtijevaju rješavanje složenih problema. Šah u potpunosti ispunjava zahtjeve moderne pedagogije: kombiniranjem metoda poučavanja igrač postaje aktivan subjekt odgojno-obrazovnog procesa. Učenici sami oblikuju svoje učenje, igrajući partije, stvarajući odabire i usmjeravajući tijek partije u željenom smjeru.

Aktivnosti

  • Program ranog uvođenja igranja šaha, za djecu predškolske i školske dobi.
  • Poslovni šah: primjena interaktivnog kognitivnog scenarija na ekipnu šahovsku igru, uz otvorenu diskusiju između članova tima i kolektivni proces donošenja odluka, evaluacije pozicija, kalkulacije i izbora strategije.
  • SWOT analiza kroz igru šaha: primjena kvalitativne analitičke metode koja kroz 4 čimbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje određene pojave ili situacije. Slična analiza primjenjuje se prilikom odlučivanja o potezu u igri šaha.

Korisnici su predškolske i školske ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih i poslovne tvrtke. Razvoj sposobnosti za vođenje i timski rad, učinkoviti menadžment, podjela rada, stvaranje ideja i rješavanje problema pogoduje svim dobnim skupinama, u skladu s konceptom cjeloživotnog učenja.